3

BTW / Fiscaal

BTW terugvragen

De BTW die bij de aankoop berekend wordt, kunt u in sommige gevallen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van hoe de recreatiewoning wordt gebruikt. Als u deze (gedeeltelijk) verhuurt, kunt u mogelijk de BTW (gedeeltelijk) terugvragen. De verhuur van de vakantiewoning moet dan zodanig zijn dat er sprake is van exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen. Hiervan is volgens de Belastingdienst in ieder geval sprake als de recreatiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar wordt verhuurd.

Gebruik van de recreatiewoning

Hoeveel BTW u kunt terugvragen is afhankelijk van uw eigen gebruik in het jaar van ingebruikname. De aftrek van BTW moet wel worden herzien als het gebruik wijzigt in de negen jaren die volgen op het jaar van ingebruikname.

Bijvoorbeeld
U koopt in 2019 een vakantiewoning voor € 242.000 (inclusief BTW). De vakantiewoning wordt in 2019 voor 70% verhuurd en voor 30% door uzelf gebruikt; van de BTW bij aankoop (€ 42.000) kunt u dan in 2019 € 29.400 (=70%) terugvragen bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst wil dat u gedurende negen jaren bijhoudt wat de verhouding is tussen verhuur en eigen gebruik. Aan het jaar van ingebruikname en de negen daarop volgende jaren rekent u steeds 10% van de (afgetrokken) BTW (€ 4.200 en € 2.940).


Kosten voor gebruik van de recreatiewoning

Maakt u kosten voor gebruik van het pand? Dan kunt u alleen de BTW die verband houdt met uw belaste omzet aftrekken. U bepaalt dat deel op basis van het werkelijke gebruik van deze diensten voor belaste omzet en privé. Meld u wel eerst aan bij de Belastingdienst als ondernemer voor de BTW, anders kunt u de BTW niet terugvragen. Inschrijven als ondernemer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet nodig.
Als u ondernemer bent voor de verhuur van de vakantiewoning voor de BTW en u dus uw BTW kunt terugvragen, dient u ook 9% BTW over de huur te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.


Kleine ondernemersregeling

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst of neem contact op met uw accountant inzake uw eigen specifieke situatie.

Inkomstenbelasting

De door u aangekochte recreatiewoning wordt als "inkomen uit sparen en beleggen" in box 3 aangemerkt. De inkomsten uit sparen en beleggen bestaan uit een fictief rendement dat afhankelijk is van de omvang van uw overig vermogen. Het percentage van het fictieve rendement bedraagt minimaal 2,017% en maximaal 5,38% (tarieven 2018). Het fictief rendement wordt berekend over het saldo van de waarde van de vakantiewoning, verminderd met de eventuele lening die is aangegaan ter verkrijging van de vakantiewoning per 1 januari van dat jaar. De belastingheffing in box 3 bedraagt 30% (tarief 2018).

In tegenstelling tot de BTW heeft het wel of geen eigen gebruik van de recreatiewoning geen effect op de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Ook wanneer uw rendement van de vakantiewoning hoger is dan het voor u geldende rendement, bent u niet meer inkomstenbelasting verschuldigd. Realiseert u bij verkoop van de vakantiewoning een verkoopresultaat doordat de waarde van de vakantiewoning is gestegen, dan betaalt u daarover geen inkomstenbelasting.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld, u kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Check altijd de website van de Belastingdienst en controleer altijd uw persoonlijke situatie bij uw accountant/adviseur.

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven
Sluit menu Recreatiekoning